Actuva bedriver konsultverksamhet inom marknadsföring och informationslogistik. Actuvas operativa verksamhet understöds av ett intensivt FoU-arbete där nya metoder och modeller utvecklas enligt våra kunders behov.

Kontaktinformation: info@actuva.com